o mnie

Dariusz Pietrek

Urodziłem się w 1965 w Katowicach. Żonaty (od – 1987r.), dwie córy plus kot kastrat – jestem w mniejszości.
Psychoterapeuta ( w procesie certyfikacji ), pedagog, doradca zawodowy.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Studia podyplomowe z psychoterapii uzależnień i profilaktyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Studia rekomendowane przez dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani – nie posiadam certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Szkolenia z zakresu uzależnień substancjonalnych – alkohol, narkotyki, dopalacze. Szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych – gry komputerowa, internet, seks (pornografia, masturbacja), hazard, praca.

Specjalista terapii osób będących w sektach. Problematyką sekt i NRR zajmuję się od 1992 roku. Od 1995 roku prowadzę Śląskie Centrum Informacji o Sektach w Katowicach.

WYKSZTAŁCENIE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Instytut Pedagogiki w Katowicach

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii Szkolenie Podyplomowe – „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin.” – zaświadczenie 13/KO5 Kraków

Studia Podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – kierunek : Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków.” Lublin 06.2011

„Czteroletnie szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty” – szkolenie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Fundacja Krakowskiej Katedry Psychoterapii Akademii Medycznej w Krakowie – Kraków 01. 2013

PRAKTYKA ZAWODOWA

2019 – 2020 – psychoterapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Św Siostry Faustyny w Krakowie Łagiewnikach

2013 – do nadal – Katowicki Instytut Psychoterapii – psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

2005 do 2014 – Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny Chorzów – psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

01.07.2012 – 30.04.2013 – wolontariat w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei” im. Ks. Jana Berthiera – stacjonarny i całodobowy z oddziałem terapii i rehabilitacji dla młodzieży (14 – 21 lat) uzależnionej od substancji psychoaktywnych, w tym z podwójną diagnozą (zaburzenia typu schizofrenii, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe i inne).

2011 – Staż kliniczny w Zakładzie leczenia Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach

02.01.2011 – 31.12.2011 – wolontariat w Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia. – Altermed Katowice

1995 – do nadal – Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych w Katowicach

2001 – 2009 – Młodzieżowe Centrum Doradztwa Zawodowego w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „KANA w Katowicach – koordynator i doradca zawodowy

2007 – 2009 – członek zespołu Debriefingowego działającego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

2001 – 2004 – Punkt konsultacyjny ds. narkomani funkcjonujący przy Fundacji „Nadzieja” w Bielsku – Białej

SZKOLENIA

„Sekty – miedzy wyzwaniem a zagrożeniem.” Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Kraków i Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania – Kraków marzec 1997

„Sekty i psychomanipulacja” Polski Instytut Ericksonowski – Katowice Czerwiec 2001

Szkolenie w zakresie problematyki HIV/AIDS zorganizowane przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS. Konstancin – Jeziorna Listopad 2005

„Bezpieczeństwo w sieci” – jak podejmować interwencję w przypadku cyberprzemocy.” – Ośrodek Promocji Rodziny Chorzów – wykładowca Jakub Śpiewak – fundacja Kidsprotect Styczeń 2009

„Diagnoza i terapia dziecka wykorzystywanego seksualnie w rodzinie.” – Ośrodek Promocji Rodziny Chorzów – wykładowca Ryszard Izdebski – psychoterapeuta, superwizor PTP. Styczeń 2009

„Problemy seksualne w małżeństwie – diagnoza i terapia.” – Ośrodek Promocji Rodziny Chorzów – wykładowca Wiesław Sokoluk – seksuolog, superwizor PTS Styczeń 2009

„Wybrane elementy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.” – Ośrodek Promocji Rodziny Chorzów – wykładowca Wiesław Sokoluk – seksuolog, superwizor PTS Styczeń 2009

„Nie tylko mi się to zdarzyło.” – psychoterapia osób dorosłych dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym – Katowicki Instytut Psychoterapii Katowice 2012

„Już taki jestem – terapia zaburzeń osobowości.” – Katowicki Instytut Psychoterapii Katowice 2012

„Uzależnienie od czynności – program szkoleniowy dla realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy.” – Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego Katowice 2013 – prowadzący Magdalena Smaś-Mszczyszyn – terapeuta uzależnień i superwizor KBds. PN

„Studium terapii par.” – Katowicki Instytut Psychoterapii Katowice 2014

„E-świat – uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży.” Wydział Edukacji UM w Chorzowie – 2014

Podróż na Squaw Peak – psychoterapia małżeństw i par. Polski Instytut Ericksonowski Katowice 2015 – Psychoterapia zaburzeń seksualnych. Katowicki Instytut Psychoterapii – Katowice 2018