Śląskie Centrum Profilaktyki

ZADANIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI

Śląskie Centrum Profilaktyki w Chorzowie powstało w 2005 roku

Prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, szkolenia dla rad pedagogicznych a także dla wywiadówki profilaktyczne.

Śląskie Centrum Profilaktyki specjalizuje się w następującej problematyce:

  • uzależnienia substancjonalne – alkohol, narkotyki-dopalacze, leki
  • uzależnienia behawioralne – internet, gry, hazard, pornografia i seks
  • sekty, media, psychomanipulacja
  • psychopatologia okresu dorastania
  • rozwój psychoseksualny

Obecnie najczęściej zamawiane warsztaty

DOPALACZE - MODA XXI WIEKU

Wśród młodzieży panuje moda na „bycie na wysokich obrotach”. Niewielu zastanawia się nad konsekwencjami, jakie mogą ponieść po zażywaniu tzw. dopalaczy. Podczas zajęć zwracam szczególną uwagę na wpływ narkotyków lub dopalaczy na zdrowie psychiczne. Mówię o pojawiających się zaburzeniach takich jak: zaburzenia lękowe, brak koncentracji, agresji, psychozach czy nawet schizofrenii paranoidalnej. Ten moduł może być łączony z warsztatem „TY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE”

NASZ „HEJT” CODZIENNY

Nasz „HEJT” codzienny – zajęcia z zakresu zasad komunikacji międzyludzkiej z uwzględnieniem komunikacji internetowej. Współczesny problem samotności w sieci, lęku przed drugim człowiekiem i ponoszonych kosztów w trakcie dorastania. Odnotowujemy coraz większą ilość młodych ludzi z zaburzeniami lękowymi a także depresją. Polska zajmuje drugie miejsce w Europie w ilości samobójstw. Komunikacja internetowa ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka.

AGRESJA W DOMU, SZKOLE ORAZ GRUPIE

Agresja – w domu, szkole czy grupie rówieśniczej – co w zamian ?
Zajęcia warsztatowe mają na celu refleksję nad problem agresji i przemocy, jaka jest ich przyczyna, gdzie się pojawiają (dom, szkoła, grupa rówieśnicza) oraz nad sposobami przeciwdziałania takim zachowaniom w domu, szkole itd. Młodzi ludzie nie są uczeni rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych. Jedną z głównych form radzenia sobie w sytuacjach konfliktu to dalsza eskalacja zachowań agresywnych. Zajęcia są ukierunkowane na kwestię poczucia własnej wartości, budowania dobrego wizerunku siebie a takżę radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

DOPALACZE - MODA XXI WIEKU

Wśród młodzieży panuje moda na „bycie na wysokich obrotach”. Niewielu zastanawia się nad konsekwencjami, jakie mogą ponieść po zażywaniu tzw. dopalaczy. Podczas zajęć zwracam szczególną uwagę na wpływ narkotyków lub dopalaczy na zdrowie psychiczne. Mówię o pojawiających się zaburzeniach takich jak: zaburzenia lękowe, brak koncentracji, agresji, psychozach czy nawet schizofrenii paranoidalnej. Ten moduł może być łączony z warsztatem „TY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE”

NASZ „HEJT” CODZIENNY

Nasz „HEJT” codzienny – zajęcia z zakresu zasad komunikacji międzyludzkiej z uwzględnieniem komunikacji internetowej. Współczesny problem samotności w sieci, lęku przed drugim człowiekiem i ponoszonych kosztów w trakcie dorastania. Odnotowujemy coraz większą ilość młodych ludzi z zaburzeniami lękowymi a także depresją. Polska zajmuje drugie miejsce w Europie w ilości samobójstw. Komunikacja internetowa ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka.

AGRESJA W DOMU, SZKOLE ORAZ GRUPIE

Agresja – w domu, szkole czy grupie rówieśniczej – co w zamian ?
Zajęcia warsztatowe mają na celu refleksję nad problem agresji i przemocy, jaka jest ich przyczyna, gdzie się pojawiają (dom, szkoła, grupa rówieśnicza) oraz nad sposobami przeciwdziałania takim zachowaniom w domu, szkole itd. Zajęcia są ukierunkowane na kwestię poczucia własnej wartości.

DOPALACZE - MODA XXI WIEKU

Wśród młodzieży panuje moda na „bycie na wysokich obrotach”. Niewielu zastanawia się nad konsekwencjami, jakie mogą ponieść po zażywaniu tzw. dopalaczy. Podczas zajęć zwracam szczególną uwagę na wpływ narkotyków lub dopalaczy na zdrowie psychiczne. Mówię o pojawiających się zaburzeniach takich jak: zaburzenia lękowe, brak koncentracji, agresji, psychozach czy nawet schizofrenii paranoidalnej. Ten moduł może być łączony z warsztatem „TY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE”

NASZ „HEJT” CODZIENNY

Nasz „HEJT” codzienny – zajęcia z zakresu zasad komunikacji międzyludzkiej z uwzględnieniem komunikacji internetowej. Współczesny problem samotności w sieci, lęku przed drugim człowiekiem i ponoszonych kosztów w trakcie dorastania. Odnotowujemy coraz większą ilość młodych ludzi z zaburzeniami lękowymi a także depresją. Polska zajmuje drugie miejsce w Europie w ilości samobójstw. Komunikacja internetowa ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka.

AGRESJA W DOMU, SZKOLE ORAZ GRUPIE

Agresja – w domu, szkole czy grupie rówieśniczej – co w zamian ?
Zajęcia warsztatowe mają na celu refleksję nad problem agresji i przemocy, jaka jest ich przyczyna, gdzie się pojawiają (dom, szkoła, grupa rówieśnicza) oraz nad sposobami przeciwdziałania takim zachowaniom w domu, szkole itd. Młodzi ludzie nie są uczeni rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych. Jedną z głównych form radzenia sobie w sytuacjach konfliktu to dalsza eskalacja zachowań agresywnych. Zajęcia są ukierunkowane na kwestię poczucia własnej wartości, budowania dobrego wizerunku siebie a takżę radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zapraszam do korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronach Parpy i Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomani gdzie znajdziecie Państwo wiele wartościowych informacji na temat współczesnych zagrożeń:

Ceny:

Warsztat 2×45 minut – cena 300 zł
Warsztat 1×45 minut – cena 150 zł
Rada Pedagogiczna – 1000 zł, czas trwania od 2 – 3 godzin. Ilość osób szkolących się bez ograniczeń.
Wywiadówka profilaktyczna – 400 zł – ilość rodziców bez ograniczeń.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą zajęć profilaktycznych które corocznie są aktualizowane do faktycznych potrzeb.