Szkolenia - Rada Pedagogiczna

CZY MÓJ UCZEŃ BIERZE? – NARKOTYKI, DOPALACZE, LEKI, ENERGETYZERY

Podczas zajęć uczestnicy szkolenia są informowani o pierwszych sygnałach i objawach świadczących o zażywaniu narkotyków. Prezentowane są gadżety narkotykowe, które można znaleźć u osób zażywających narkotyki oraz metody rozpoznania, czy uczeń jest pod wpływem narkotyku. Mówimy także o tym, jak prawidłowo rozmawiać na temat narkotyków z młodym człowiekiem, jakich używać argumentów np. w tak drażliwych kwestiach jak legalność marihuany.

CZY MOJEGO UCZNIA ZŁAPAŁA SIEĆ? – INTERNET, GRY, SMARTFON

Młodzi ludzie nie widzą problemu w długim siedzeniu przed komputerem lub bawiąc się telefonem komórkowym. Podczas szkolenie mówimy o różnych zagrożeniach płynące z nowych mediów – ( seksting, grooming, prostytucja, uwodzenie, portale społecznościowe, informacje związane z korzystaniem przez młodzież z nowoczesnych technologii). Mówimy także o sytuacjami agresji elektronicznej, uświadomienie specyfiki problemu, upublicznianie aktu agresji, konsekwencje prawne i psychologiczne.

AGRESJA - W DOMU, SZKOLE CZY GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ – CO W ZAMIAN?

Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na nad problem agresji i przemocy, jaka jest ich przyczyna, gdzie się pojawiają (dom, szkoła, grupa rówieśnicza) oraz nad sposobami przeciwdziałania takim zachowaniom w domu, szkole itd.

ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY – MIĘDZY NORMĄ A PATOLOGIĄ

Rozwój psychoseksualny łączy się ściśle z uwarunkowaniami i prawidłowościami ogólnego rozwoju psychofizycznego człowieka, który zawiera w sobie podstawowy element – rozwój i kształtowanie się płci, oraz konsekwencje tej determinanty dla całego życia ludzkiego. Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi także na przekłamania i stereotypy funkcjonujące społecznie w temacie seksu i seksualności oraz zagrożenia wynikające z np. łatwego dostępu do pornografii.

JAK TRUDNO PRACOWAĆ Z ADOLESCENTEM

Często zastanawiamy się nad nami samymi. Dlaczego coś lubimy bardziej, a coś mniej. Dlaczego jedni uczniowie uwielbiają spędzać czas na rowerze, zaś inni godzinami mogą oglądać telewizor. Zajęcia mają na celu zwrócenie uwag na bardzo ważne w życiu młodego człowieka kwestie rozwojowe a szczególnie rozwój emocjonalny, psychiczny i seksualny. Podczas zajęć mówimy o zasadach dobrej komunikacji międzyludzkiej, o normach wychowawczych a także o konsekwencji w procesie wychowawczym. Szczególnie zwracamy uwagę na prawidłowe relacje między nauczycielem a uczniem.

WYPALENIE ZAWODOWE W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Praca w oświacie jest pracą specyficzną, bardzo duży stres jeszcze większe wymagania (wizytator, dyrektor, rodzic, uczeń i własna rodzina), 18 godzin pensum które nie raz jest wydłużone w domu. Kilka lat w zawodzie musi odbić na kondycji psychicznej, dlatego zajęcia mają na celu przedstawienie mechanizmów powstawania wypalenia zawodowego. Zajęcia mają na celu wypracowanie gotowości do namysłu nad własnym zachowaniem w konkretnej sytuacji stresowej oraz do aktywnego inicjowania zmian w nastawieniu i zachowaniu.

ZABURZENIA AFEKTYWNE

Specyficzny zespół objawów, w których obniżenie nastroju jest istotnym, ale nie jedynym elementem. Diagnozowanie zaburzeń afektywnych wśród dzieci i nastolatków napotyka na wiele problemów i jest sprawą kontrowersyjną. Część ekspertów jest zdania, że choroba jest diagnozowana zdecydowanie za rzadko, część uważa zaś, że dzieje się to za często. Podczas zajęć głównym celem jest zapoznanie z tą tematyką obalenie wiele funkcjonujących nieprawdziwych opinii i stereotypów.

PSYCHOPATOLOGIA OKRESU DORASTANIA – LĘK, DEPRESJA, SAMOOKALACZENIE, PRÓBY SAMOBÓJCZE MŁODZIEŻY, ANOREKSJA, BULIMIA

Podczas szkolenia omawiany jest problem depresji mogącej pojawić się u młodego człowieka, przedstawiamy kliniczne objawy depresji, w jaki sposób można ją zdiagnozować, metody leczenia depresji. W drugiej części szkolenia zajmujemy się problemem prób samobójczych pojawiających wśród młodzieży, oceną ryzyka zagrożenia samobójstwem, umiejętnością słuchania i komunikowania.

METODY WERBUNKU DO SEKT

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami psychomanipulacji w sektach a także z omówieniem najczęściej stosowanych technik werbunku do sekt (religijnych, ekonomicznych, terapeutycznych czy edukacyjnych): pierwszy kontakt, bombardowanie miłością, kontrola osoby w sekcie, konsekwencje przynależności, praca z osobą zwerbowaną.

JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI

W pracy nauczyciela kontakt z rodzicami to jeden z etapów procesu wychowawczego. Nie każde spotkanie jest spotkaniem spokojnym, pozbawionym roszczeń z jednej czy drugiej strony. Zajęcia mają na celu poznanie przez nauczyciela czynników warunkujących dobry kontakt z rodzicami w czasie zajęć.

OSZUSTWO HARDCORU

Szkolenie mają na celu przedstawienie aktualnych „trendów” i „mód” panujących w świecie młodzieży w sferze seksu takich jak łatwość dostępu do pornografii, liberalizacja prostytucji, sponsoringu, doggingu itp. Pokazujemy, jaką rolę odgrywają substancje psychoaktywne wśród młodzieży. Druga część szkolenia poświęcona jest problematyce zagrożenia zarażenia się HIV/AIDS (przebieg zarażenia, drogi przenoszenia, testy), a także uczy jak rozmawiać o tych sprawach z młodzieżą.

Zajęcia dla nauczycieli trwają od 2 do 3 godzin zegarowych.
Koszt takich zajęć wynosi 800 zł.

Po zakończonym szkoleniu wystawia się imienne zaświadczenia.
Zajęcia są przewidziane dla całego grona pedagogicznego danej szkoły.

TEST

Szkolenie mają na celu przedstawienie aktualnych „trendów” i „mód”.  Panujących w świecie młodzieży w sferze seksu. Takich jak łatwość dostępu do pornografii. Liberalizacja prostytucji, sponsoringu. Doggingu itp. Pokazujemy, jaką rolę odgrywają substancje psychoaktywne. Wśród młodzieży. Druga część szkolenia poświęcona jest problematyce zagrożenia zarażenia się HIV/AIDS. Przebieg zarażenia, drogi przenoszenia. Testy, a także uczy jak rozmawiać o tych sprawach z młodzieżą.