Warsztaty specjalistyczne

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

JESTEM ADOLESCENTEM CZYLI O MĄDRYM POSZUKIWANIU SIEBIE

Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi młodzieży na przeżywane stany psycho-fizyczne i psycho-seksualne a także na związek miedzy etapami dorastania a pojawianiem się pierwszych związków emocjonalnych oraz zachowaniami ryzykownymi.

NASZ „HEJT” CODZIENNY

Zajęcia z zakresu zasad komunikacji międzyludzkiej z uwzględnieniem komunikacji internetowej. Współczesny problem samotności w sieci, lęku przed drugim człowiekiem i ponoszonych kosztów w trakcie dorastania.

CZY MOGĘ OSIĄGNĄĆ SUKCES ?

Podczas zajęć bardzo często spotykamy się z twierdzeniem młodzieży, że nie posiadają talentów i zalet natomiast są zbiorem wad. Zajęcia mają na celu pracę nad uświadomieniem sobie przez młodych ludzi, że jest dokładnie odwrotnie. Talent do czegoś ma każdy człowiek. Problem jest tylko jeden – co z nim robi?

TOLERANCJA - OD CZEGO ZALEŻY WARTOŚĆ CZŁOWIEKA

Zajęcia dotyczą kwestii tolerancji wobec koloru skóry, narodowości, orientacji seksualnej, wykonywanego zawodu, płci, wieku, sympatii klubowych.

AGRESJA - W DOMU, SZKOLE CZY GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ – CO W ZAMIAN ?

Zajęcia warsztatowe mają na celu refleksję nad problem agresji i przemocy, jaka jest ich przyczyna, gdzie się pojawiają (dom, szkoła, grupa rówieśnicza) oraz nad sposobami przeciwdziałania takim zachowaniom w domu, szkole itd. Zajęcia są ukierunkowane na kwestię poczucia własnej wartości.

HIV/AIDS TO NIE MIT

Podczas zajęć mówimy o konsekwencji zbyt wczesnego rozpoczęcia współżycia seksualnego, o niechcianej ciąży czy o możliwościach zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową w tym szczególną uwagę zwracamy na możliwość zarażenia się HIV/AIDS. W sposób szczególny zwracamy uwagę na kwestię odpowiedzialności za siebie i drugą osobę.

METODY WERBUNKU DO SEKT

Każdy człowiek może stać się ofiarą różnego rodzaju sekt. Najczęstszym błędem to myślenie, że sekta to jakaś dziwna grupa o jakiś egzotycznych, nieżyciowych doktrynach. Działalność sekt jest bardzo często ukrywana pod różnego rodzaju inicjatywami czy zajęciami tzw. „edukacyjnymi”. Zajęcia mają na celu przedstawienie najczęściej stosowanych technik werbunku do sekt a także mechanizmów psychomanipulacji.

CZY ŻYJEMY W ŚWIECIE ILUZJI - techniki wpływu społecznego

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie różnych źródeł wpływu społecznego oraz metod obrony przed takowymi działaniami:

  • Techniki wywierania wpływu na zachowanie
  • Zmiana postawy za pomocą perswazji (sekty, reklama, mass media, polityka)
  • Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika np. w polityce
  • Techniki obrony i samostanowienia jednostki.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA I AUTOPREZENTACJA

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, podczas których można się zapoznać z wymogami rozmowy kwalifikacyjnej i zasadami autoprezentacji. Podczas zajęć młody człowiek ma możliwość poznać swoje słabe i mocne strony. Podczas zajęć uczestnik sporządza swój anons i ma możliwość wziąć udział w inscenizowanej rozmowie kwalifikacyjnej.

Warsztat 2 x 45 min  – 300 zł 1 klasa

Warsztat 1 x 45 min 150 zł

Zajęcia odbywają się zawsze z jedną klasą i są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych dla klas 7 i 8
a także dla uczniów szkół średnich.