Psychoterapia

Katowicki Instytut Psychoterapii

Śląskie Centrum Profilaktyki

w Chorzowie

Śląskie Centrum Informacji o Sektach

w Katowicach


O mnie

Urodziłem się w 1965 w Katowicach. Żonaty (od – 1987r.), dwie córy plus kot kastrat – jestem w mniejszości.
Psychoterapeuta ( w procesie certyfikacji ), pedagog.

W mojej pracy koncentruję się na zagadnieniach związanych z psychoterapią, profilaktyką oraz szkoleniami:
– Psychoterapia indywidualna
– Śląskie Centrum Profilaktyki w Chorzowie
– Śląskie centrum informacji o sektach – Katowice

 

Psychoterapia

Psychoterapię określa się jako celowe działanie nakierowane na: zmniejszenie objawów, zmiany osobowościowe, redukowanie siły kolejnych epizodów (w przypadku powtarzających się kryzysów np. w zaburzeniach depresyjnych nawracających), podnoszenie jakości życia, promocję adaptacyjnego sposobu funkcjonowania w różnego rodzaju relacjach, zwiększenie prawdopodobieństwa dokonywania zdrowych wyborów życiowych, poprawę funkcjonowania w innych obszarach.

Psychoterapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Dla osób które chcą lepiej rozumieć siebie, lepiej

Terapia zaburzeń funkcji seksualnych, czyli tzw. dysfunkcje seksualne, które charakteryzuje częsta i powtarzająca się niezdolność do uczestniczenia w

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu

Terapia par (małżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i

Psychoterapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Dla osób które chcą lepiej rozumieć siebie, lepiej

Terapia zaburzeń funkcji seksualnych, czyli tzw. dysfunkcje seksualne, które charakteryzuje częsta i powtarzająca się niezdolność do uczestniczenia w

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu

Terapia par (małżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i

ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI

Prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, szkolenia dla rad pedagogicznych a także dla wywiadówki profilaktyczne. Śląskie Centrum Profilaktyki specjalizuje się w następującej problematyce: - uzależnienia substancjonalne – alkohol, narkotyki-dopalacze, leki - uzależnienia behawioralne – internet, gry, hazard, pornografia i seks - sekty, media, psychomanipulacja - psychopatologia okresu dorastania -rozwój psychoseksualny

Szkolenia i warsztaty

Cykl zajęć warsztatowych pod wspólnym tytułem – „Uzależnienie? Przecież nie Ja!” – ma na celu przedstawienie mechanizmów powstawania uzależnienia

Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi młodzieży na przeżywane stany psycho-fizyczne i psycho-seksualne a także na związek miedzy etapami dorastania a pojawianiem się

Podczas zajęć uczestnicy szkolenia są informowani o pierwszych sygnałach i objawach świadczących o zażywaniu narkotyków. Prezentowane są gadżety narkotykowe, które można znaleźć

Komunikacja a adolescencja. Podczas zajęć omawiane są główne problemy dorastania, rola grup rówieśniczych, problem dużego tempa życia a także

Cykl zajęć warsztatowych pod wspólnym tytułem – „Uzależnienie? Przecież nie Ja!” – ma na celu przedstawienie mechanizmów powstawania uzależnienia

Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi młodzieży na przeżywane stany psycho-fizyczne i psycho-seksualne a także na związek miedzy etapami dorastania a pojawianiem się

Podczas zajęć uczestnicy szkolenia są informowani o pierwszych sygnałach i objawach świadczących o zażywaniu narkotyków. Prezentowane są gadżety narkotykowe, które można znaleźć

Komunikacja a adolescencja. Podczas zajęć omawiane są główne problemy dorastania, rola grup rówieśniczych, problem dużego tempa życia a także

ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH

"Czy dalibyście się zwerbować do sekty?" - zapytałem na wstępie. Większość odpowiedziała, że jest to niemożliwe. - "To typowe myślenie. Ludzie uważają, że skoro nie spotkali się z sektami to ich ten problem nie dotyczy. Tymczasem okazuje się, że bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę zastawioną przez werbowników różnych ruchów religijnych. Aby się przed nimi uchronić trzeba mieć naprawdę sporą wiedzę na ich temat."