Wywiadówki profilaktyczne

JAK TRUDNO BYĆ RODZICEM NASTOLATKA

Komunikacja a adolescencja. Podczas zajęć omawiane są główne problemy dorastania, rola grup rówieśniczych, problem dużego tempa życia a także oczekiwań dorastających dzieci wobec rodziców (wiarygodność, poczucie własnej wartości, więzi i przynależności.)

A HORMONY - SZALEJĄ, SZALEJĄ

Zajęcia dotyczące rozwoju psychoseksualnego okresu adolescencji. Co się dzieje z Twoim dzieckiem w sferze psychicznej, emocjonalnej i seksualnej. Jak z nim rozmawiać na ten temat. Niebezpieczeństwa okresu adolescencji np. pornografia.

CZY MOJE DZIECKO BIERZE ?

Podczas zajęć rodzice są informowani o pierwszych sygnałach i objawach świadczących o zażywaniu narkotyków. Prezentowanie są gadżety narkotykowe, które można znaleźć u osób zażywających, podpowiada się rodzicom, jak można stwierdzić w domu, czy dziecko jest pod wpływem narkotyku. Mówimy o tym, jak prawidłowo rozmawiać na temat narkotyków z młodym człowiekiem.

MŁODZIEŻ A POKUSY XXI WIEKU

Podczas wykładu rodzice są zaznajomieni z „modami” i „trendami” występującymi w kulturze młodzieżowej takimi jak: – substancje psychoaktywne – alkohol/narkotyki. – hard corowe życie – seks, pornografia, sponsoring, prostytucja, – Internet, komputer, gry, SMS, Podczas wykładu staramy się zwrócić uwagę na metody oddziaływania i komunikowania się rodziców ze swoimi dziećmi.

SYMPTOMY PRZYNALEŻNOŚCI DO SEKT I GRUP NIEFORMALNYCH

Zajęcia mają na celu przedstawienie bardzo aktualnego problemu, jakim jest działalność sekt (religijnych, ekonomicznych, edukacyjnych czy terapeutycznych) w naszym kraju. Podczas wykładu są omówione symptomy świadczące o przynależności do sekty a także zasady postępowania z osobami werbowanymi.

CZY MOJE DZIECKO ZŁAPAŁA SIEĆ? – INTERNET, GRY, SMARTFON

Młodzi ludzie nie widzą problemu w długim i nie kontrolowanym siedzeniu przed komputerem lub ekranem telefonu komórkowego. Podczas szkolenie zwracam uwagę na różne zagrożenia płynące z nowych mediów – gry nie dostosowane do wieku, pornografia, Tik tok, agresja hejt.) Podczas wywiadówki mówię o konsekwencjach prawnych i psychologicznych a także o zasadach komunikacji na linii rodzic – dziecko.

Zajęcia dla rodziców trwają około 45 minut.
Koszt wywiadówki wynosi 400 zł.

Ilość osób uczestniczących w szkoleniu jest dowolna. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla rodziców !