Psychoterapia

        Psychoterapię indywidualną najprościej możemy ją określić jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. Kontakt „face to face” polega na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich. Terapia indywidualna umożliwia analizę własnej historii życia i dotarcie do przyczyn leżących u podstaw patologicznych reakcji, np. zepchniętych do podświadomości lęków czy urazów z dzieciństwa.

CZYM SIĘ RÓŻNI PSYCHOLOG, PSYCHIATRA OD PSYCHOTERAPEUTY

Psycholog – Absolwent kierunku psychologia w państwowej lub prywatnej szkole wyższej. Ma prawo używać testów psychologicznych (uwaga, osoba bez dyplomu takiego prawa nie ma!), może pracować w poradnictwie, w interwencji kryzysowej, prowadzić szkolenia, zajmować się rekrutacją i wieloma innymi obszarami. Studia psychologiczne nie przygotowują do prowadzenia psychoterapii (choć prawnie działalność gospodarczą „psychoterapia” może założyć każdy). Może być psychoterapeutą, jeśli szkoli(ł) się w tym kierunku po studiach.

Psychiatra – Absolwent studiów medycznych o specjalizacji psychiatria. Jest lekarzem, więc może wystawiać recepty na leki psychiatryczne (psycholog ani nikt inny takiego prawa nie ma), często pracuje w szpitalu czy przychodni. Studia medyczne nie przygotowują do prowadzenia psychoterapii. Może być psychoterapeutą, jeśli szkoli(ł) się w tym kierunku po studiach.

Psychoterapeuta – Osoba wyszkolona (lub w trakcie szkolenia po pierwszym etapie nauki) w którejś ze szkół psychoterapii, prowadzi oddziaływanie terapeutyczne w formie spotkań i rozmowy. Może, ale nie musi być psychologiem lub psychiatrą . Może współpracować z psychiatrą w sprawie ewentualnych leków.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Dla osób które chcą:

 • lepiej rozumieć siebie, lepiej funkcjonować w społeczeństwie,
 • wyzbyć się krępujących nawyków
 • potraktować terapię jako spotkania ogólnorozwojowe
 • podejrzewają u siebie: zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój),
 • zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki),
 • uzależnienie,
 • stres,
 • zaburzenia przystosowania
 • czy przeżywają zespół stresu pourazowego.

TERAPIA PAR ( MAŁŻEŃSKA )

Terapia par (małżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Psychoterapia małżeńska, par i rodzinna w podejściu systemowym – adresowana dla osób które:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek
 • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
 • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.

TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.
Zalecana jest rodzinom dysfunkcjonalnym, u których zaobserwowano cechy działające destrukcyjnie na członków rodziny, takie jak:

 • występowanie silnych konfliktów i zaprzeczanie konfliktom;
 • brak intymności i więzi;
 • złość, wzajemne oskarżanie;
 • brak możliwości realizacji potrzeb poszczególnych członków rodziny;
 • prowadzenie komunikacji w atmosferze konfliktu;
 • występowanie kłamstw, tajemnic, zaprzeczanie rzeczywistości.

TERAPIA ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH

Terapia zaburzeń funkcji seksualnych, czyli tzw. dysfunkcje seksualne, które charakteryzuje częsta i powtarzająca się niezdolność do uczestniczenia w interakcjach seksualnych odpowiednio do pragnień danej osoby, utrzymująca się przez dłuższy (wielomiesięczny) okres. Dysfunkcje seksualne podzielić można z kolei według fazy cyklu reakcji seksualnych, którego dotyczą oraz na te związane z odczuwaniem bólu.

Faza pożądania: brak lub utrata potrzeb seksualnych (osłabienie popędu seksualnego), nadmierny popęd seksualny.
Faza podniecenia: zaburzenia erekcji (mężczyźni) i zaburzenia nawilżenia (kobiety)
Faza orgazmu: opóźnienie lub brak orgazmu u kobiet, wytrysk przedwczesny lub wytrysk opóźniony u mężczyzn
Zaburzenia związane z bólem: pochwica (kobiety), dyspareunia (obie płcie)

TERAPIA PAR ( MAŁŻEŃSKA )

Terapia par (małżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Psychoterapia małżeńska, par i rodzinna w podejściu systemowym – adresowana dla osób które:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek
 • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
 • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.

TERAPIA ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH

Terapia zaburzeń funkcji seksualnych, czyli tzw. dysfunkcje seksualne, które charakteryzuje częsta i powtarzająca się niezdolność do uczestniczenia w interakcjach seksualnych odpowiednio do pragnień danej osoby, utrzymująca się przez dłuższy (wielomiesięczny) okres. Dysfunkcje seksualne podzielić można z kolei według fazy cyklu reakcji seksualnych, którego dotyczą oraz na te związane z odczuwaniem bólu.

Faza pożądania: brak lub utrata potrzeb seksualnych (osłabienie popędu seksualnego), nadmierny popęd seksualny.
Faza podniecenia: zaburzenia erekcji (mężczyźni) i zaburzenia nawilżenia (kobiety)
Faza orgazmu: opóźnienie lub brak orgazmu u kobiet, wytrysk przedwczesny lub wytrysk opóźniony u mężczyzn
Zaburzenia związane z bólem: pochwica (kobiety), dyspareunia (obie płcie)

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

 

Psychoterapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Dla osób które chcą:

 • lepiej rozumieć siebie, lepiej funkcjonować w społeczeństwie,
 • wyzbyć się krępujących nawyków
 • potraktować terapię jako spotkania ogólnorozwojowe
 • podejrzewają u siebie: zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój),
 • zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki),
 • uzależnienie,
 • stres,
 • zaburzenia przystosowania
 • czy przeżywają zespół stresu pourazowego.
 
TERAPIA PAR ( MAŁŻEŃSKA )

Terapia par (małżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Psychoterapia małżeńska, par i rodzinna w podejściu systemowym – adresowana dla osób które:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek
 • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
 • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.
 
TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.

Zalecana jest rodzinom dysfunkcjonalnym, u których zaobserwowano cechy działające destrukcyjnie na członków rodziny, takie jak:

 • występowanie silnych konfliktów i zaprzeczanie konfliktom;
 • brak intymności i więzi;
 • złość, wzajemne oskarżanie;
 • brak możliwości realizacji potrzeb poszczególnych członków rodziny;
 • prowadzenie komunikacji w atmosferze konfliktu;
 • występowanie kłamstw, tajemnic, zaprzeczanie rzeczywistości.
 
TERAPIA ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH

Terapia zaburzeń funkcji seksualnych, czyli tzw. dysfunkcje seksualne, które charakteryzuje częsta i powtarzająca się niezdolność do uczestniczenia w interakcjach seksualnych odpowiednio do pragnień danej osoby, utrzymująca się przez dłuższy (wielomiesięczny) okres. Dysfunkcje seksualne podzielić można z kolei według fazy cyklu reakcji seksualnych, którego dotyczą oraz na te związane z odczuwaniem bólu.

 • Faza pożądania: brak lub utrata potrzeb seksualnych (osłabienie popędu seksualnego), nadmierny popęd seksualny.
 • Faza podniecenia: zaburzenia erekcji (mężczyźni) i zaburzenia nawilżenia (kobiety)
 • Faza orgazmu: opóźnienie lub brak orgazmu u kobiet, wytrysk przedwczesny lub wytrysk opóźniony u mężczyzn
 • Zaburzenia związane z bólem: pochwica (kobiety), dyspareunia (obie płcie)
 

Psychoterapia Chorzów, Katowice gdyż ale oraz Dariusz Pietrek psychoterapeuta oraz pedagog

Śląskie Centrum Informacji o Sektach -pojęcie „sekta” ma wielorakie znaczenie. Dotyczy jednak gdyż zawsze  również określonej wspólnoty, związku, grupy ludzi, która wyodrębniła się z jakiejś jak oraz wielkiej religii, ruchu społecznego czy światopoglądowego. Pojęcie sekty trzeba więc rozpatrywać gdyż na różnych płaszczyznach.

Śląskie Centrum Informacji o Sektach

Chorzów oraz Katowice gdyż ale oraz zatem i ponieważ.

Śląskie Centrum Informacji o Sektach

Urodziłem się w 1965 w Katowicach. Żonaty (od – 1987r.), dwie córy plus kot kastrat – jestem w mniejszości.
Psychoterapeuta , pedagog, doradca zawodowy.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Studia podyplomowe z psychoterapii uzależnień i profilaktyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Studia rekomendowane przez dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani – nie posiadam certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Szkolenia z zakresu uzależnień substancjonalnych. Alkohol, narkotyki, dopalacze. Szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych. Gry komputerowa, internet, seks (pornografia, masturbacja), hazard, praca.

Specjalista terapii ponieważ osób będących w sektach. Problematyką sekt i NRR zajmuję się od 1992 roku. Od 1995 roku prowadzę Śląskie Centrum Informacji o Sektach w Katowicach.

 

 

 

https://dariuszpietrek.pl/psychoterapia/

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapię indywidualną najprościej możemy ją określić jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. Kontakt „face to face” polega jednak na szczerej i swobodnej rozmowie. Terapeutycznej ale bez udziału osób trzecich. Terapia indywidualna umożliwia analizę własnej historii życia  a także dotarcie do przyczyn leżących u podstaw patologicznych reakcji. Zepchniętych podczas gdy do podświadomości lęków czy urazów z dzieciństwa.

CZYM SIĘ RÓŻNI PSYCHOLOG, PSYCHIATRA OD PSYCHOTERAPEUTY

Psycholog – Absolwent kierunku psychologia w państwowej lub prywatnej szkole wyższej. Ma prawo używać testów psychologicznych (uwaga, osoba bez dyplomu takiego prawa nie ma!). Może pracować w poradnictwie, w interwencji kryzysowej, prowadzić szkolenia. Zajmować się rekrutacją i wieloma innymi obszarami. Studia psychologiczne nie przygotowują do prowadzenia psychoterapii. Choć prawnie działalność gospodarczą „psychoterapia” może założyć każdy. Może być psychoterapeutą, jeśli szkoli(ł) się w tym kierunku po studiach.

Psychiatra – Absolwent studiów medycznych o specjalizacji psychiatria. Jest lekarzem, więc może wystawiać recepty na leki psychiatryczne. Psycholog ani nikt inny takiego prawa nie ma, często pracuje w szpitalu czy przychodni. Studia medyczne nie przygotowują do prowadzenia psychoterapii. Może być psychoterapeutą, jeśli szkoli(ł) się w tym kierunku po studiach.

Psychoterapeuta – Osoba wyszkolona (lub w trakcie szkolenia po pierwszym etapie nauki) w którejś ze szkół psychoterapii, prowadzi oddziaływanie terapeutyczne w formie spotkań i rozmowy. Może, ale nie musi być psychologiem lub psychiatrą . Może współpracować z psychiatrą w sprawie ewentualnych leków.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia ponieważ indywidualna w podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Dla osób które chcą:

 • lepiej rozumieć siebie, lepiej funkcjonować w społeczeństwie,
 • wyzbyć się krępujących nawyków
 • potraktować terapię jako spotkania ogólnorozwojowe
 • podejrzewają u siebie: zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój),
 • zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki),
 • uzależnienie,
 • stres,
 • zaburzenia przystosowania
 • czy przeżywają zespół stresu pourazowego.

TERAPIA PAR ( MAŁŻEŃSKA )

Terapia par (małżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim ale przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Psychoterapia ponieważ  małżeńska, par i rodzinna w podejściu systemowym – adresowana dla osób które:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
 • chcą być razem, jednak mają wątpliwości czy stworzą udany związek
 • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
 • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.

TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.

Zalecana jest rodzinom ponieważ dysfunkcjonalnym, u których zaobserwowano cechy działające destrukcyjnie na członków rodziny, takie jak:

 • występowanie silnych konfliktów i zaprzeczanie konfliktom;
 • brak intymności i więzi;
 • złość, wzajemne oskarżanie;
 • brak możliwości realizacji potrzeb poszczególnych członków rodziny;
 • prowadzenie komunikacji w atmosferze konfliktu;
 • występowanie kłamstw, tajemnic, zaprzeczanie rzeczywistości.

TERAPIA ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH

Terapia zaburzeń funkcji ponieważ seksualnych, czyli tzw. dysfunkcje seksualne, które charakteryzuje częsta i powtarzająca się niezdolność do ale uczestniczenia w interakcjach seksualnych odpowiednio do pragnień danej osoby, utrzymująca się przez dłuższy (wielomiesięczny) okres. Dysfunkcje seksualne ponieważ podzielić można z kolei według fazy cyklu reakcji seksualnych, którego dotyczą oraz na te związane z odczuwaniem bólu.

Pożądanie – brak lub utrata potrzeb seksualnych (osłabienie popędu seksualnego), nadmierny ale ponieważ popęd seksualny.

Podniecenie – zaburzenia erekcji (mężczyźni) i zaburzenia nawilżenia (kobiety)

Faza orgazmu – opóźnienie lub brak orgazmu u kobiet, wytrysk przedwczesny a także wytrysk opóźniony u mężczyzn

Zaburzenia związane z bólem: pochwica ponieważ (kobiety), dyspareunia (obie płcie)

Śląskie Centrum Informacji o Sektach

Instytut Psychoterapii